vår erfaring – din trygghet

Vannkraft & Energi

Ingen i Norge har mer erfaring når det gjelder overflatebehandling av kraftverk enn oss. Vi er pr i dag markedsledende innen overflatebehandling av kraftverk og har overflatebehandlet nærmere to millioner kvadratmeter med turbiner, tommer, trykksjakter og høyspentmaster i Norge og utlandet. Vi har egne FROSIO inspektører som vet alt om hva som kreves av korrosjonsbehandling i kraftbransjen.

 • Theun Hinboun, Laos

  Theun Hinboun, Laos
 • Kildal

  Kildal
 • Tyssedal

  Tyssedal
 • Leirdøla

  Leirdøla
 • Kvistforsen

  Kvistforsen
 • Fosso

  Fosso

Det kreves en stor utstyrspark og folk med spesialkompetanse innenfor denne nisjen. Vi disponerer vogner og vinsjer i ulike størrelser for inspeksjon av innvendige og utvendige arbeider, også for oppsamling og gjenbruk av blåsemiddel. Blandt de faste kundene til Solid Vedlikehold finner du alle de store innenfor vannkraftbransjen i Norden: Statkraft, BKK, Norsk Hydro, Rainpower, BIS, Production Partner, Vattenfall, Tafjord Kraft, Andritz Hydro, Sydkraft, Troms Kraft osv.

Våre store og moderne utstyrspark og lange erfaring gir kundene den tryggheten han skal ha for å få gjennomført jobben innfor de gitte tidsrammer og til den kvalitet som kreves.

Vannkraft

Da kraftverk både i Norge og Sverige ofte ligger i naturskjønne omgivelser har Solid Vedlikehold AS opparbeidet seg kunnskap om hvordan vi skal unngå å forurense omgivelsene rundt oss under overflatevedlikeholdsperioden. Solid Vedlikehold AS har i sin målsetning om null utslipp til miljø, uavhengig av type arbeid man utfører. Bedriften er i dag ISO 9001 og 14001 godkjent. ISO 9001 og 14001 sertifiseringene er noe bedriften etterlever og har hatt ekstern revisjoner fra blant annet StatoilHydro og Aker Kvaerner med gode tilbakemeldinger.

Som en del av vårt HMS engasjement, arbeider bedriften kontinuerlig med løsninger som er med på å sikre og ivaretar, at både forurensing samt forsøpling blir håndtert på en slik måte at helse, miljø ikke blir tilsidesatt. 

Energi

Solid vedlikehold har utført mange store krevende prosjekter innen tilkomst og overflatebehandling av høyspentmaster, mastene har vært opp mot 150 m høye og har blitt utført under krevende forhold.

Erfaring gjennom 40 års sammenhengende virke i bransjen har gitt oss en unik innsikt og kunnskap.

Solid Vedlikehold satser på å være en ledende aktør innen overflatebehandling og tilkomst-teknikk av vindmøller både onshore og offshore. Vi skreddersyr vedlikeholdspakker, produserer levetidssykluser og leverer solid dokumentasjon til ethvert prosjekt.

Solid Vedlikehold AS Phone: 56 31 43 00
Postboks 34, 5346 Ågotnes Fax: 56 31 43 01 Mail: post@solid-vedlikehold.no