vår erfaring – din trygghet

Olje & gass

Solid Vedlikehold AS er Norges fremste og eldste leverandør av ISO tjenester. Siden 1980 har vi hatt en vesentlig del av vår virksomhet inne olje- og gassindustrien. Vårt hovedkontor er på Ågotnes ved CCB basen.

 • Knarr

  Knarr
 • Gudrun

  Gudrun
 • Transocean Arctic

  Transocean Arctic
 • Stjerne

  Stjerne
 • Songa Delta

  Songa Delta
 • Kollsnes

  Kollsnes

Vi tilbyr totalpakker innenfor ISO-fagene. Totalpakker med løsningsorientert fokus som gir deg som kunde effektivitet, kvalitet og økonomisk gevinst. En av våre suksesskriterier er vår fleksibilitet.

Vi har lang erfaring og kompetanse innenfor dette området, og gir våre kunder mulighet til å oppnå en mer effektiv energiproduksjon. Våre tjenester gir forlenget levetid på installasjonene, med minst mulig innvirkning på selve driften.

Kvalitet, kompetanse og fokus på helse, miljø og sikkerhet er bjærebjelken i vår virksomhet. Med vår lange erfaring, leverer vi spisskompetanse innen overflatebehandling, isolering og tilkomst. Brannbeskyttelse og fjerning av strukturer blir stadig viktigere områder.

Kunnskap blir stadig viktigere på sokkelen hvor fokuset på drift og modifikasjon er sterkt. Gjennom et langsiktig og tett samarbeid med våre kunder og partnere, bidrar vi til å skape verdier og kompetanse på alle områder. Selskapet har ambinsjoner om videre sterk vekst og utvikling.

Videre fremgang krever at vi til enhver til er i stand til å utvikle oss i takt med våre samarbeidspartnere. Derfor jobber vi for å styrke vår posisjon som en kompetent, nytenkende og forandringsdyktig organisasjon. Våre kunder skal oppleve entusiasme, engasjement og at vi stadig finner mer kostnadseffektive arbeidsmetoder og produktløsninger.

Rigg oppgradering / klassifisering 

Vi har lang erfaring på vedlikehold av drillingrigger i sammenheng med klassifisering og oppgraderinger. Gjennom rammeavtaler med drilling selskaper, CCB og Hanøytangen har vi bygget opp stor kompetanse og fleksibilitet. Våre ingeniører tar gjerne en gjennomgang og videre planlegging av Deres rigger.

Vi lager malingsprogram samt budsjettering for riggselskaper innenfor ISO-fagene.

Onshore

Gjennom vår lange erfaring innen kraft og energi har vi bygget opp stor kompetanse på vedlikehold av landanlegg. Vi gjennomfører alle typer prosjekter og leveranser innen Overflatebehandling, Isolering og Stillas. Vi ønsker å komme med i tidlig fase av prosjektene, sammen med våre kunder. Erfaring viser at på denne måten oppnår vi de beste og mest kostnadseffektive leveranser.

Offshore 

Solid Vedlikehold fremstår som en sikker leverandør og samarbeidspartner. Gjennom lang erfaring og gode inovative løsninger har vi en organisasjon som tar på seg totaloppgaver.

Vi har dyktige folk ute på operasjoner - god jobbutførelse, holdning og kompetanse. Daglig ledelse som har tett fokus på sikkerhet, kvalitet, styring og organisering. Vi er fleksible og løsningsorientert - kort responstid og gode på å finne løsninger tilpasset kunden.

Solid Vedlikehold har vilje til å hente ut potensial med integrerte operasjoner i samarbeid med oljeselskapet.

Subsea tjenester

I Tønsberg driver Solid Vedlikehold alt overflatebehandlingsarbeid for Agility Group AS. Her utfører vi arbeid for videre leveranse til offshore og subsea sluttkunder. Subsea-aktiviteten utføres i tett samarbeid med vår engineeringsavdeling, hvor vi utfører risikoanalyser og planlegger oppdragene.

Vi har høy kompetanse på planlegging, utvikling og påføring av maling og isoleringsmaterialer subsea. Våre ingeniører er tilgjengelig for en gjennomgang av Deres behov. Se nærmere beskrivelse av hallene her.

Solid Vedlikehold har en topp moderne hall på Ågotnes hvor vi utfører PFTE Coating, se nærmere beskrivelse her.

Solid Vedlikehold AS Phone: 56 31 43 00
Postboks 34, 5346 Ågotnes Fax: 56 31 43 01 Mail: post@solid-vedlikehold.no