vår erfaring – din trygghet

Broer

I begynnelsen av 70-tallet var det mindre vegbroer som dominerte virksomheten til Solid Vedlikehold. Men i takt med den tekniske utviklingen har det vokst frem stadig større broer langs norskekysten. Det betyr nye utfordringer for oss. Det er ikke helt det samme å male en liten bro med et spenn på 10-20 meter, som å gå løs på de enorme fjordkrysningen som for eksempel Nordhordalandsboren.

 • Steinkjær brua

  Steinkjær brua
 • Dalsfjord brua

  Dalsfjord brua
 • Gjemnessund brua

  Gjemnessund brua
 • Höga Kusten

  Höga Kusten
 • Kista bro

  Kista bro
 • Saltdalselva bru

  Saltdalselva bru

Vi har utviklet spesialutstyr som gjør det enklere for oss å arbeide på høye brofester og brokonstruksjoner. Vi har blandt annet en motorisert arbeidsplattform som forflytter oss rundt på broene. Det gjør arbeidet både lettere og sikrere.

Solid Vedlikehold har i mange år vært ledende innen tilkomst og overflatebehandling av utfordrende og kompliserte broprosjekter. Vi har vært involvert i de største broprosjektene de siste 20 årene i Norge, enten det være seg kabler eller broseksjoner.

De siste årene har vi fått i oppdrag å rehabilitere store og kompliserte jernbanebroer, der arbeidet har vært utført uten å hindre togtrafikken. Broene har vært bygget inn med stillas på en slik måte at vi ivaretar miljøet på en sikker måte.

Vi har for å gjennomføre denne typer prosjekter utdannet eget personell til godkjente sikkerhetsvakter.

Solid Vedlikehold gjennomfører broprosjekter til rett tid og til riktig kvalitet.

Solid Vedlikehold AS Phone: 56 31 43 00
Postboks 34, 5346 Ågotnes Fax: 56 31 43 01 Mail: post@solid-vedlikehold.no