vår erfaring – din trygghet

Visjoner og verdier

Positiv:

 • Våre medarbeidere er positive og engasjerte
 • Vi samarbeider godt både internt og eksternt
 • Vi har et arbeidsmiljø der alle blir sett og hørt

Løsningsorientert:

 • Vi finner de gode løsningene på kundens utfordringer
 • Våre medarbeidere løser utfordringene
 • Vi har en offensiv tilnærming når vi velger våre arbeidsmetoder

Fleksibel:

 • Vi ser de enkle og effektive løsninger
 • Vi snur oss rundt med høy fokus på risiko
 • Vi er handlekraftig og står løpet ut

HMS & Kvalitetsbevisst:

 • Arbeider etter ”null filosofien” og har et godt innarbeidet kvalitetssystem
 • Arbeider forebyggende med forståelse for risiko
 • Handler i henhold til lover og forskrifter og etterlever interne etiske retningslinjer

Kompetanse:

 • Er opptatt av målrettet kompetanseutvikling
 • Ser våre medarbeidere og gir dem faglig utvikling
 • Stiller krav til hverandre og er pådriver for konstruktive endringer

Tydelig:

 • Vi er tydelig og klar i vår kommunikasjon med våre kunder
 • Vi er gode på å formidle løsningene vi velger
 • Vi er en markant aktør i markedet
 
Solid huset
Solid huset
Samling Aurland
Samling Aurland
Solid Vedlikehold AS Phone: 56 31 43 00
Postboks 34, 5346 Ågotnes Fax: 56 31 43 01 Mail: post@solid-vedlikehold.no