vår erfaring – din trygghet

Bideford Dolphin

Stor riggjobb.

Bideford Dolphin

Solid Vedlikehold har fått i oppdrag av CCB og utføre stillas og overflatebehandling på Bideford Dolphin. Omfanget er alle box girdere, samt alle søyler på riggen. Dette utgjør ca 10.000 m2 og er en av de største riggjobbene Solid har utført. Solid skal også utføre maling av Ram riggen, dette med TT personell.
Arbeidet er beregnet til å vare i 60 dager.

Solid Vedlikehold AS Phone: 56 31 43 00
Postboks 34, 5346 Ågotnes Fax: 56 31 43 01 Mail: post@solid-vedlikehold.no