vår erfaring – din trygghet

Kvalitetsstyringssytem

Solid Vedlikehold sitt styringssystem består av følgende elementer:

→ Ansvarsbeskrivelser
→ Bedriftens struktur
→ Ressurser
→ Arbeidsrutiner
→ Prosesser og prosedyrer

Formålet med styringssystemet er å:

→ Forebygge uønskede hendelser som kan medføre tap eller skade på liv og helse
→ Beskytte ytre miljø og negativ påvirkning
→ Beskytte økonomiske verdier
→ Opprettholde positivt omdømme

Solid Vedlikehold liker å utarbeide handlingsplaner og sette seg høye mål som krever systematisk arbeid for å forbedre vår HMS-kultur og prestasjoner.

Ledelsesinspeksjon
Ledelsesinspeksjon

Solid Vedlikehold AS Phone: 56 31 43 00
Postboks 34, 5346 Ågotnes Fax: 56 31 43 01 Mail: post@solid-vedlikehold.no