vår erfaring – din trygghet

Kvalitet

Solid Vedlikehold AS er en ledende bedrift i Norge innen overflatebehandling og korrosjonsbeskyttelse av metalliske materialer, og kundene skal oppleve oss som en pålitelig samarbeidspartner.

Solid Vedlikehold AS er en organisasjon med kontinuerlige prosesser for kompetanseutvikling, kvalitet, dokumentasjon, planlegging, gjennomføring, kontroll og forbedring. Prosesser som bidrar til at vi klarer å nå de målene og forventningene vi stiller til oss selv og våre samarbeidspartnere.

Solid Vedlikehold er ISO 9001 sertifisert og dette er en del av vår strategi om å være en profesjonell og konkurransedyktig aktør i markedet for ISO-fagene.

Kompetanse blir stadig viktigere på sokkelen hvor fokuset på drift og modifikasjon er sterkt. Gjennom et langsiktig og tett samarbeid med våre kunder og partnere, bidrar vi til å skape verdier og kompetanse på alle områder. Selskapet har ambisjoner og videre vekst og utvikling.

Solid Vedlikehold AS Phone: 56 31 43 00
Postboks 34, 5346 Ågotnes Fax: 56 31 43 01 Mail: post@solid-vedlikehold.no