vår erfaring – din trygghet

HMS

Solid Vedlikehold AS har satt sine verdier for fremtiden. Våre verdier er kjernen i vårt styringssystem og motiverer oss til innsats og prestasjoner. Gjennom våre verdier forplikter vi oss i ord og handling. Det skal arbeides systematisk og målbart slik at en til enhver tid kan arbeide for forbedring av HMS-kultur og prestasjoner. Det skal arbeides for en tydelig og positiv kommunikasjon, slik at en utvikler læring både internt og eksternt. HMS-styringssystemet skal implementeres og etterleves på alle nivå i organisasjonen, slik at vi utvikler praksiser som gir effektivitet, kvalitet, forutsigbarhet og et godt arbeidsmiljø som smitter over også på våre samarbeidspartnere.

Bedriftens system er delt inn slik:

→ HMS håndbok
→ Prosedyre manual
→ Avfallshåndtering

 

HMS strategi
HMS strategi
Systematisk HMS arbeid
Systematisk HMS arbeid
Solid Vedlikehold AS Phone: 56 31 43 00
Postboks 34, 5346 Ågotnes Fax: 56 31 43 01 Mail: post@solid-vedlikehold.no