vår erfaring – din trygghet

HMS Policy

Helse-, miljø- og sikkerhetspolicy 

Solid Vedlikehold AS har satt sine verdier for fremtiden. Våre verdier er kjernen i vårt styringssystem og motiverer oss til innsats og prestasjoner. Gjennom våre verdier forplikter vi oss i ord og handling. Vi setter strenge krav til oss selv, våre leverandører og samarbeidspartnere. Bedriften er sertifisert i henhold til ISO 9001 og ISO 14001:

→ Vi støtter etterlevelse med null-filosofi.
→ Vi jobber kontinuerlig for å hindre ulykker.
→ Vi forplikter oss til norske lover og regler.
→ Vi er forpliktet til våre ansattes helse og sikkerhet.

Vi gjøre dette ved:

→ HMS er alle ansattes ansvar
→ HMS-arbeidet skal være systematisk og målbart.
→ Etablere / utvikle et godt HMS-system på alle nivåer i selskapet.
→ Integrere HMS-arbeidet i selskapets sentrale aktiviteter på alle nivåer.
→ Oppmuntre til godt samarbeid og utvikle en HMS fokusert kultur


Solid Vedlikehold AS Phone: 56 31 43 00
Postboks 34, 5346 Ågotnes Fax: 56 31 43 01 Mail: post@solid-vedlikehold.no